Predstavte si, že sa prvýkrát chystáte navštíviť terapeuta. Cítite nádej, ale ste aj trochu nervózni. Nikdy ste na terapii neboli a neviete, čo môžete očakávať. Na svoj termín prídete včas, v príjemnej terapeutickej miestnosti ste vítaný. Váš nový terapeut sa na vás láskavo pozrie, ale potom začne hovoriť v úplne inom jazyku, po francúzsky. Spočiatku si nie ste istí, čo máte vlastne robiť a preto sa snažíte skúsiť to ešte raz, poviete znovu niečo vo svojom prirodzenom, rodnom jazyku. Terapeut vyzerá trochu neisto, ale usmeje sa a opäť pokračuje po francúzsky. Netušíte, čo hovorí. Vaša nádej na porozumenie a pochopenie sa vytráca.

Aj keď sa tento príklad môže zdať trochu zvláštny, dúfam že ilustruje to, čo asi dieťa prežíva, keď s ním ideme ku psychológovi, ktorý pracuje „klasickým spôsobom“ určeným pre dospelých, rozhovorom. Očakávať, že deti budú komunikovať rovnakým spôsobom ako dospelí, je ako chcieť od nich, aby z ničoho nič začali rozumieť a hovoriť cudzím jazykom. Nie je to realistické.

Deti v rámci terapie, podpory ich duševného zdravia potrebujú formu, ktorá im umožní komunikovať vývinovo prirodzeným a vhodným spôsobom. A to je presne to, čo Terapia hrou ponúka. Hra je pre deti totiž prirodzeným spôsobom sebavyjadrenia, poznávania, učenia sa, porozumenia a predovšetkým komunikácie. Prostredníctvom hry sú deti častokrát schopné vyjadriť to, čo nie sú schopné vypovedať slovami.

Je to krásna a silná metóda určená práve „najmenším“, deťom vo veku od približne 3 do 10 rokov. Ponúka dieťaťu príležitosť a možnosť vypovedať a vyjadriť všetko to, čím si prechádza, čo prežíva, alebo práve potrebuje a to jeho vlastným a prirodzeným jazykom- „hrou“.

Účinnosť tejto evidence- based (na vedeckých dôkazoch založenej) metódy ukazuje aj veľké množstvo výskumov a metaštúdií, ktoré uvádzajú veľký pozitívny a štatisticky významný efekt na deti v rámci mnohých oblastí, ako napríklad zníženie a regulácia problémového správania, zníženie stresu vo vzťahu rodič- dieťa, zlepšenie akademických výsledkov v škole a iné. Databázu vedeckých prác nájdete v nižšie priloženom linku medzinárodnej asociácie pre Terapiu hrou so sídlom v Kalifornii.

Viac na: http://evidencebasedchildtherapy.com/meta-analysesreviews/