EDUKAČNO- ZÁŽITKOVÝ TRÉNING RODIČOVSKÝCH ZRUČNOSTÍ

FILIÁLNA TERAPIA

Tréning rodičovských zručností je nádherný, silný a niekoľko desaťročí vedou modelovaný edukačno- zážitkový program pre rodičov, ktorý vznikol zo samotnej Terapie hrou. Latinský pojem „Filial“ znamená „potomstvo“ a už od 14. storočia sa rozšíril a začal používať vo význame „vzťah s potomstvom“, vzťah s dieťaťom“.

A presne na tomto najdôležitejšom spojení, vzťahu rodič-dieťa je celá Filiálna terapia vystavaná. Učí rodičov, ako vedia byť vďaka sebe samým tými, ktorých deti skutočne potrebujú.

CHCEM SI DOHODNÚŤ TERMÍN

„Rodina je veľké laboratórium, je prvou a stálou školou, v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti.“
sv. Ján Pavol II.

Čo Filiálna terapia prináša?

Upevnenie a posilnenie vzťahu medzi rodičom a dieťaťom

Pokojnejšiu atmosféru a klímu v rodine

zvýšenie porozumenia a citlivosti rodičov voči vlastnému dieťaťu

Zníženie rodičovského stresu & zvýšenie sebakontroly dieťaťa

Redukciu nežiadúceho sociálneho správania u dieťaťa

f

Nahradenie neproduktívneho rodičovského správania

AKÉ SÚ BENEFITY?

PRE RODIČOV

Rodičia sa učia používať súbor zručností, ktoré maximalizujú schopnosť dieťaťa využívať hru pre jeho zdravý vývin, rozvoj a rast. Prostredníctvom spoločne strávených stretnutí dochádza k interakcii rodiča a dieťa, ktorí dostávajú príležitosť „vidieť sa“ navzájom novými spôsobmi formujúcimi a posilňujúcimi ich vzájomný vzťah, čo sa prejaví v jeho novej kvalite a pozitívnych zmenách v rámci správania dieťaťa.

NAUČÍTE SA:

  • porozumieť prejavom, emóciám, motívom a potrebám dieťaťa, ale aj tým svojim,
  • vedieť ich vnímať, verbálne odrážať a primerane na ne reagovať,
  • stanovovať jasné, pre dieťa zrozumiteľné, pevné a zároveň láskavé hranice,
  • stanovovať limity na udržanie bezpečných hraníc,
  • odovzdávať deťom životné posolstvá budujúce empatiu, vnútornú motiváciu a silu i odolnosť

 

PRE DIEŤA

  • lepšie porozumie ich vlastným pocitom, zámerom a správaniu
  • schopnosť vedieť pomenovať a vyjadriť pocity sociálne vhodnejším a prijateľnejším spôsobom
  • redukciu problémového správania
  • získanie väčšej dôvery v seba, ale aj v iných
  • posilnenie zdravého sebavedomia, sebaobrazu a sebaregulácie posilnenie vzťahu s rodičom i okolitým svetom

Najsilnejšou terapiou je ľudská láska, najmocnejším pôvodcom zmien  je vzťah.
Bruce Perry

Začiatok Filiálnej terapie sa dá prirovnať k výučbe „cudzieho jazyka“. Keďže hra dieťaťa z ktorej Tréning rodičovských zručností vychádza, je zároveň jedinečnou a prirodzenou formou detskej komunikácie, potrebujeme sa so základmi tohto jazyka najprv oboznámiť, osvojiť si ho, sčasti zautomatizovať a tiež tak trochu spoznať „inakosť“ malých bytostí, ktoré ňou hovoria.

Aj preto začíname tromi úvodnými stretnutiami, ktoré absolvuje iba rodič samotný (bez dieťaťa), individuálne v trvaní 50min.,  v časovom rozmedzí 90 min. raz za týždeň.

Po absolvovaní úvodnej časti, začína 10 praktických týždňov v rámci ktorých rodič audio- vizuálne nahrá 10 tridsať-minútových „hrových“ stretnutí s vlastným dieťaťom. Stretnutia má možnosť nahrávať doma (záznam je potrebné terapeutovi zasielať), alebo v našej špeciálne zariadenej hrovej miestnosti.

V rámci každého týždňa, v ktorom rodič nahráva stretnutie s dieťaťom sa zároveň stretáva aj s terapeutom– individuálne v trvaní 50 min..

Človek môže prečítať množstvo kníh o výchove, rodičovskom prístupe a deťoch, vypočuť si rady, prednášky, podcasty. No pre efektívne učenie sa akýmkoľvek schopnostiam, zručnostiam, či „umeniu“, ktorým rodičovstvo svojim spôsobom naozaj je, potrebujeme najmä osobné skúsenosti a časom i odborným vedením podkuté zručnosti.

Úlohou terapeuta je preto nie len edukovať, ale najmä sprevádzať. Viesť rodičov pri rozpoznávaní reflexných reakcií na dieťa, pomáhať rodičom preskúmať a pochopiť ich vlastné emočné reakcie, porozumieť a korigovať chybné presvedčenia o dieťati (napr.: „on mi to robí naschvál“, „chce mi všetku tú moju snahu len prekaziť“,… ), modelovať a nacvičovať situácie, ktoré rodičom pomôžu naberať vhodnejšie spôsoby reagovania na miesto tých zaužívaných, zautomatizovaných (vydieranie, vyhrážanie, poučovanie, tresty, zákazy, a pod.).

Stretnutia s terapeutom sú personalizované a prispôsobené individuálnym potrebám konkrétnych rodičov a konkrétnych detí. Obrovskou výhodou je audio-vizuálny záznam, ku ktorému sa vraciame a na ktorom sa veľmi špecificky učíme. Plynutím takto štruktúrovaných sedení sa automatické reakcie rodičov na dieťa oslabujú, a naopak rozvíjajú sa tie produktívnejšie, čo vedie k trvalému posilneniu vzťahu a zlepšeniu aktuálnej situácie.

Platí sa týždenne:  individuálne 65€ 

Program zahŕňa:
-3 úvodné teoretické stretnutia + 10 praktických blokov (individuálne v trvaní 50 min., skupinovo v trvaní 90 min.)
-analýzu desiatich nahrávok dieťa-rodič terapeutom
-komplexný manuál rodičovských zručností vyvinutý priamo jej zakladateľom Dr. Garry L. Landrethom a kol.
-možnosť absolvovať a nahrávať hrové polhodinky bez ďalšieho poplatku u nás v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti

Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť na konzultáciu/ poradenstvo/ terapiu?

Na konzultáciu/ poradenstvo/ terapiu sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na info@hravapsychologia.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 944 120 690.
Radi Vám pomôžeme!

Kde konzultácie/ poradenstvo/ terapie prebiehajú?

 Všetky konzultácie/ poradenstvo/ terapie prebiehajú v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti na adrese:
Rebarborová 1/B, 821 07 Bratislava (areál Harley-Davidson)

V prípade potreby môžu stretnutia prebiehať aj online. Platformu si spoločne dohodneme. 

Ako prebieha prvé stretnutie?
Ak ste ešte nenavštívili psychológa, ponúkam Vám stručný popis toho, čo by ste mohli očakávať.
Po prvotnom kontakte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonátu si s klientmi dohadujeme úvodné stretnutie bez prítomnosti dieťaťa, ktorému chceme pomôcť. Na tomto úvodnom termíne môžu byť prítomní obaja rodičia, alebo len jeden z rodičov (ideálne mamina). Pred prvým stretnutím zároveň zasielame úvodný anamnestický dotazník, ktorý si klienti môžu vyplniť podľa časových možností i doma, aby sme sa na osobnom stretnutí mohli dostať čo najviac k podstate a nestrácať ním už čas.

Počas tohto stretnutia ma bude zaujímať s čím prichádzate, čo Vám robí problém, s čím by ste potrebovali pomôcť, alebo čo by ste potrebovali zmeniť. Budem sa Vás pýtať na skutočnosti, ktoré mi pomôžu lepšie chápať Vašu situáciu. Zároveň však budem plne rešpektovať a akceptovať hranicu Vašej otvorenosti.

Na záver úvodného stretnutia s rodičmi/rodičom si zároveň dohadujeme termín diagnostickej nahrávky (ktorý je zahrnutý v cene úvodného stretnutia) u mňa v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti (herni), na ktorej bude prítomný len jeden rodič (ideálne mamina) s dieťaťom, ktorému chceme pomôcť. Terapeut v miestnosti vtedy nie je. Toto stretnutie je audio-vizuálne nahrávané a jeho cieľom je zachytiť, či vidieť dieťa a jeho interakciu s rodičom v relatívne prirodzených podmienkach. Rodič k tomuto stretnutiu dostane 4 nenáročné inštrukcie.

Až na základe analýzy tejto nahrávky sa rozhodujeme, aký prístup je ideálnym, čo si spolu prechádzame na podiagnostickom stretnutí, kde zároveň vysvetľujeme všetky podrobnosti, postup práce a samozrejme čokoľvek ďalšie sa rodič bude potrebovať spýtať.

Kontakt

Mgr. Michaela Basandová

TELEFÓN:
+
421 944 120 690
E-MAIL:
info@hravapsychologia.sk