Pomáhame deťom vyrovnať sa so zmenou

RODINA V ROZVODE/ ROZCHODE

Akokoľvek by sme chceli bagatelizovať skutočnosť vplyvu rozchodu alebo rozvodu rodičov na ich deti, bez ohľadu na to, ako priateľsky prebieha a koľko rokov dieťa alebo deti majú, je zásahom a veľkou zmenou v ich vyvíjajúcich sa životoch.

 

Aj tí najcitlivejší a najpozornejší rodičia môžu mať počas rozchodu / rozvodu ťažkosti s napojením sa na to, čo prežíva, potrebuje, vníma alebo cíti ich vlastné dieťa.

Niet sa vôbec čo čudovať. Pre každého z nás by bolo náročné poskytnúť niečo také v situácii, v ktorej by sme sami prežívali veľké množstvo protichodných pocitov, nepokoja, zmätku, hnevu, stresu a mnoho iného. Dobrou správou je, že to ako dieťa túto situáciu zvládne vieme výrazne ovplyvniť. Neváhajte vyhľadať odbornú pomoc a podporu.

CHCEM SI DOHODNÚŤ TERMÍN

VEDELI STE, ŽE... ?

Vo viac ako polovici štátov USA sa psychologická intervencia deťom počas rozvodu nie len doporučuje, ale dokonca zo zákona vyžaduje.

Psychologická podpora je účinným spôsobom, ako minimalizovať negatívne vplyvy na duševné zdravie detí a to najmä vo veku, kedy je pre nich ťažké mnohému porozumieť na verbálnej úrovni a ešte ťažšie vyjadriť slovami to, čo prežívajú.

Existuje termín tzv. „posttraumatického rastu“- v dôsledku úspešného prekonania náročných životných situácií sa v našej osobnosti rozvíjajú schopnosti, ktoré by sa pravdepodobne inak nikdy nerozvinuli (väčšia empatia k druhým, prehĺbenie vzťahov s inými).

KEDY TREBA VYHĽADAŤ POMOC?

Ukazovateľom toho, že Vaše dieťa potrebuje podporu alebo pomoc je novo sa vyskytujúce, náhle alebo nezvyčajné správanie, či prežívanie. Tieto zmeny  môžu trvať alebo sa vyskytovať v miere, na ktorú ste neboli zvyknutí.

Prejavy nemusia byť vždy manifestačné, jasne viditeľné a zjavné ako je to napríklad pri vzdore, hneve, strachu, častého odmietania jedného z rodičov, atď.. Môžu sa prejavovať aj opačnou intenciou, akoby uzatvorením, stiahnutím do seba, do svojho vlastného sveta, do sveta fantázií, akoby boli v rámci prítomnej chvíle častokrát „niekde celkom inde“.

Vo všeobecnosti platí, ak sa Vám zdá, že dieťa koná, alebo sa správa inak ako zvyčajne, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc:

SPOZORNIEŤ TREBA:

 • keď sila detských emócií narúša každodenné rutiny, alebo sa tieto rutiny stávajú „problémom samým o sebe“ (ranná alebo večerná hygiena, spánok, stolovanie, stravovanie, príchod alebo pobyt v škôlke/škole,…)
 • keď sa dieťa začne správať akoby bolo „zrazu“ oveľa mladšie tzv. regres v správaní (môže sa objaviť pomočovanie, zadržiavanie alebo neudržanie stolice, presúvanie sa po štyroch, cmúľanie palca, regres v rámci rečového prejavu, strata reči, …)
 • neprimeraná a častá náladovosť, prežívanie dlhotrvajúcich a neprimeraných emócií (smútku, úzkosti, strachu, hnevu, pocitov viny a iných)
 • charakteristické môžu byť problémy s komunikáciou voči druhým osobám, s nadväzovaním kontaktu s inými, pre dieťa neobvyklá neistota, nedôvera, hanblivosť, obavy z rôznych vecí alebo ľudí
 • prejavovanie iracionálnych obáv a kompulzívneho správania (nutkavé, nezmyselné opakovanie určitých pohybov al. konaní, rôzne tiky) – sociálne problémy v škôlke, škole, so súrodencom/súrodencami, alebo voči rodičom

Správanie dieťaťa je len určitým symptómom, príznakom ktorý púta našu pozornosť k niečomu, čomu ju treba venovať. Je tiež určitou formou komunikácie, prostredníctvom ktorej k nám dieťa prehovára.
Uistite sa, že Vaše dieťa dostane pomoc, podporu a pochopenie, ktoré v tomto ťažkom období potrebuje.

Čo poskytuje poradenstvo
pre deti počas rozvodu?

Na dosiahnutie pokoja, rozvahy, určitej dávky odstupu alebo nadhľadu v tak náročnej životnej situácii akým rozvod alebo rozchod je, potrebujú rodičia najmä dostatok času. Odborná pomoc detského psychológa, alebo terapeuta počas tohto obdobia, času kedy môže byť sám rodič vysilený a vyčerpaný, poskytuje pre dieťa vzácny druh stabilnej podpory, pochopenia, nezaujatej pomoci, empatie ale tiež neutrálneho priestoru, ktorý v období charakteristickom nestálosťou a neistotou deti tak veľmi potrebujú.

 

CIEĽOM NAŠEJ PRÁCE V RÁMCI SPOMENUTEJ TÉMY JE:

 

Byť „náhradným párom očí a uší rodiča“ , ktoré budú sledovať pohodu ich detí.

Priniesť postupnú úľavu, zlepšenie a zmiernenie nežiadúcich prejavov, emócií a ťažkostí detí.

Dopĺňať a budovať ich vlastné zdroje zvládania životných udalostí.

Dopomôcť získať pocit, že v tom čo prežívajú nie sú sami a zároveň posilniť ich schopnosť seba-regulácie a poznania seba samých.

Poskytnúť deťom interpretačnú pomoc a priestor, kde môžu v bezpečí prejaviť všetko to, čo potrebujú.

Zabezpečiť deťom „dočasnú bezpečnú základňu“, počas procesu, plnom rodičovských/partnerských zmien.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

DEŤOM V AKOM VEKU POMÁHAME?

Naša organizácia sa špecializuje na odbornú psychologickú pomoc deťom vo veku od 3 do 10 rokov. Čím menšie deti totiž sú, tým je ich organizmus náchylnejší ku vnímanému stresu a iným zahlcujúcim pocitom a vnemom. Je to najmä z dôvodu ich nedostatočne vyvinutého nervového, senzorického a motorického systému.

Poskytnutie adekvátnej pomoci a podpory v tomto pre deti veľmi zraniteľnom vývinovom období je zásadné pre ich zdravý emočný a fyzický rozvoj i prospievanie.

AKÚ FORMU POMOCI POSKYTUME?

Každé dieťatko je individuálnou bytosťou s jemu vlastnou osobnosťou, okolnosťami jeho vývinu, prostredím v ktorom vyrastalo, alebo vyrastá i konkrétnou situáciou v ktorej sa nachádza. Náš prístup je preto v rámci každého klienta individualizovaný a špecializovaný.

Pomoc, alebo podpora prebieha buď individuálne- pre deti vo veku od 3 do 10 rokov je v súčasnosti najúčinnejším prístupom Terapia hrou alebo skupinovo pre deti od 10 do 15 rokov s využitím prvkov medzinárodného intervenčného a prevenčného programu CODIP (Children of Divorce Intervention Program).

CENNÍK
 • INDIVIDUÁLNE: formou Terapie hrou 45min./40€
  -minimálny počet špecializovaných individuálnych stretnutí 12
 • SKUPINOVO: Program Dieťa v rozvode/rozchode 50min./20€
  -trvanie programu 10 stretnutí

Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť na konzultáciu/ poradenstvo/ terapiu?

Na konzultáciu/ poradenstvo/ terapiu sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na info@hravapsychologia.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 944 120 690.
Radi Vám pomôžeme!

Kde konzultácie/ poradenstvo/ terapie prebiehajú?

Všetky konzultácie/ poradenstvo/ terapie prebiehajú v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti na adrese:
Rebarborová 1/B, 821 07 Bratislava (areál Harley-Davidson)

V prípade potreby môžu stretnutia prebiehať aj online. Platformu si spoločne dohodneme. 

Ako prebieha prvé stretnutie?
Ak ste ešte nenavštívili psychológa, ponúkam Vám stručný popis toho, čo by ste mohli očakávať.
Po prvotnom kontakte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonátu si s klientmi dohadujeme úvodné stretnutie bez prítomnosti dieťaťa, ktorému chceme pomôcť. Na tomto úvodnom termíne môžu byť prítomní obaja rodičia, alebo len jeden z rodičov (ideálne mamina). Pred prvým stretnutím zároveň zasielame úvodný anamnestický dotazník, ktorý si klienti môžu vyplniť podľa časových možností i doma, aby sme sa na osobnom stretnutí mohli dostať čo najviac k podstate a nestrácať ním už čas.

Počas tohto stretnutia ma bude zaujímať s čím prichádzate, čo Vám robí problém, s čím by ste potrebovali pomôcť, alebo čo by ste potrebovali zmeniť. Budem sa Vás pýtať na skutočnosti, ktoré mi pomôžu lepšie chápať Vašu situáciu. Zároveň však budem plne rešpektovať a akceptovať hranicu Vašej otvorenosti.

Na záver úvodného stretnutia s rodičmi/rodičom si zároveň dohadujeme termín diagnostickej nahrávky (ktorý je zahrnutý v cene úvodného stretnutia) u mňa v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti (herni), na ktorej bude prítomný len jeden rodič (ideálne mamina) s dieťaťom, ktorému chceme pomôcť. Terapeut v miestnosti vtedy nie je. Toto stretnutie je audio-vizuálne nahrávané a jeho cieľom je zachytiť, či vidieť dieťa a jeho interakciu s rodičom v relatívne prirodzených podmienkach. Rodič k tomuto stretnutiu dostane 4 nenáročné inštrukcie.

Až na základe analýzy tejto nahrávky sa rozhodujeme, aký prístup je ideálnym, čo si spolu prechádzame na podiagnostickom stretnutí, kde zároveň vysvetľujeme všetky podrobnosti, postup práce a samozrejme čokoľvek ďalšie sa rodič bude potrebovať spýtať.

Kontakt

Mgr. Michaela Basandová

TELEFÓN:
+
421 944 120 690
E-MAIL:
info@hravapsychologia.sk