Hra, ktorá uzdravuje. Hra, ktorá lieči.

TERAPIA HROU

Terapia hrou (angl. Play Therapy) je medzinárodne uznávaná a celosvetovo využívaná individuálna psychologická metóda liečby, pomoci, či podpory pre deti vo veku od 3 do 10 rokov, ktorá je podporená viac než 50 ročným výskumom.

Deti majú prostredníctvom hry (vlastným tempom a spôsobom) možnosť posilňovať svoje vnútorné zdroje, budovať schopnosť sebaregulácie a sebapoznania, rozvíjať emočnú zrelosť a osobnostne rásť.

CHCEM SI DOHODNÚŤ TERMÍN

Hra je pre deti prirodzeným komunikačným prostriedkom – presne tak, ako pre nás dospelých rozprávanie. Hračky a všetky ostatné predmety i materiály sa používajú ako slová dieťaťa a hra sa stáva jeho rečou.

Tzv. „hrová reč“ im umožňuje vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Tento liečivý proces, ktorým si detičky pod odborným vedením prechádzajú, prináša postupné pozitívne zmeny najmä v oblasti prejavov správania a reagovania, zvládania a regulácie emócií, seba-poznania, rozvoja vlastnej osobnosti a vhodných sociálnych zručností i mnoho ďalšieho.

Aj keď sa „navonok“ môže zdať, že deti sa do terapeutickej herne chodia „iba hrať, alebo len niečo vytvoriť“, je za každou ich činnosťou veľký význam, neobyčajná hĺbka a mohutný proces, ktorý prináša katarzný a korekčný účinok, postupnú úľavu a na koniec sa prejaví v správaní.

PRE KOHO JE TERAPIA HROU VHODNÁ?

Terapia hrou je vhodná pre deti od 3 do 10 rokov a to najmä v oblasti prevencie a intervencie duševného zdravia. Znamená to, že je výborným nástrojom ako predchádzať možným ťažkostiam v oblasti prežívania, alebo správania, alebo ako pripraviť dieťa na zmenu, ktorá sa ho bude týkať (rozvod, rozchod, narodenie súrodenca, prijatie súrodenca, zmena predškolského, alebo školského zariadenia, lekársky zákrok,…), ale aj v prípadoch keď už samotná nežiadúca zmena v správaní alebo prežívaní vplyvom rôznych okolností nastala.

 JE PRÍNOSNÁ PRE DETI:

  •  ktoré prechádzajú, alebo prešli rozchodom, rozvodom rodičov,
  • ktoré majú nálepku ako „ťažko zvládateľné“, alebo „problémové“ (časté výbuchy hnevu, plaču, zlosti s možnou prítomnosťou agresie, časté odmietanie, nerešpektovanie hraníc, nerešpektovanie autorít, a i. ),
  • alebo naopak deti neprimerane bojazlivé, utiahnuté, uzavreté, prejavujúce častý smútok, odmietanie alebo plač.
  •  deti, ktoré majú problémy v rámci kolektívu, alebo s nadväzovaním kontaktov s novými cudzími osobami, či deťmi,
  • ktoré čaká narodenie súrodenca, alebo po narodení súrodenca,
  • s psychosomatickými ťažkosťami (časté bolesti bruška, bolesti hlavy, tiky, ohrýzanie nechtov, pomočovanie,…),
  • ktoré majú ťažkosti v rámci zvládania a akceptovania bežných denných rutín (osobná hygiena, ukladanie na spánok, stolovanie,…)
  • s rečovými ťažkosťami: najmä zajakavosť, mutizmus

PRE KOHO NIE JE TERAPIA HROU VHODNÁ?

Nedirektívna Terapia hrou nie je vhodná pre deti s výraznou mierou/stupňom porúch autistického spektra.

To, čo sa môže zdať ako hra, je v skutočnosti metóda práce na pozadí ktorej prebieha odborná pomoc, podpora a liečba.

}

AKO DLHO TERAPIA HROU TRVÁ A AKO PREBIEHA?

Minimálny počet stretnutí na to, aby sa objavili žiadúce zmeny je 12. Na tých sa spoločne dohadujeme a k nim sa zaväzujeme. Z dlhodobých výskumov sa ako odporúčaný ukázal počet 20- 30. Predĺženie v každom prípade závisí od potrieb a prianí konkrétneho rodiča a konkrétneho dieťaťa.

Priebeh stretnutí je PRAVIDELNÝ, raz do týždňa v špeciálne zariadenej terapeutickej herni v trvaní 45 minút. Stretnutia sú individuálne, a teda okrem terapeutky a dieťaťa v hrovej miestnosti nie je nikto iný. Rodič má počas stretnutia možnosť čakať v čakárni.

~

PLÁNOVANÉ UKONČENIE

K plánovanému ukončeniu Terapií hrou dochádza spravidla vtedy, keď došlo k zmierneniu či do konca odstráneniu niektorých problémov dieťaťa (dieťa sa nikdy nestane ideálnym), keď sa dieťa stalo istejším, sebavedomejším, prehĺbila sa jeho dôvera voči hrovému terapeutovi, prípadne k iným (predtým problematickým) sociálnym kontaktom.

O ukončení terapie sa spolu dohadujeme približne 4 stretnutia pred samotným ukončením, aby sme na túto zmenu vedeli postupne pripraviť aj dieťa.

w

ČO POVEDAŤ DIEŤAŤU O TERAPII?

Môžete svojmu dieťaťu povedať, že sa každý týždeň bude stretávať s tetou terapeutkou v špeciálnej herni, kde je veľa hračiek. Ak sa Vás bude pýtať prečo tam musí chodiť, môžete mu odpovedať napríklad: „Lebo mi na Tebe záleží a viem, že Ti to môže pomôcť.“ Alebo: „Lebo mi záleží na tom, aby si bol/a spokojný/á a šťastný/á.

u

ČO SA V PRIEBEHU TERAPIE MÔŽE STAŤ?

Pravidelné stretnutia môžu priniesť veľmi širokú paletu postojov a pocitov dieťaťa. Od radosti, spokojnosti, nadšenia až po hnev, frustráciu, nespokojnosť, či odmietanie. Vyznie to na prvý pohľad možno zvláštne, ale presne to je to, čo potrebujeme. Celú túto širokú paletu tónov emócií, ktorým sa deti nevyhnú ani v živote.

Čím skôr sa s nimi deti v bezpečnom prostredí zoznámia a najmä sa naučia ako ich zvládať, prekonávať, ako na ne reagovať a vhodne s nimi pracovať , tým viac z toho dokážu ťažiť i v neskoršom živote. To, že začnú prežívať a vyjadrovať aj tie „menej príjemné“ emócie je úplne prirodzené, pochopiteľné a do konca i žiadúce.

Deti sa do hrovej miestnosti totiž nechodila hrať, ani si kresliť (aj keď sa to tak na prvý pohľad môže zdať), ale  posilňovať svoje vnútorné zdroje, uzdravovať sa a osobnostne rásť.

d

ČO UROBIŤ PRED KAŽDOU TERAPIOU?

Keďže od piesku a farieb sa dieťa môže zašpiniť, odporúčame, aby ste dieťatko priviedli v staršom oblečení (nie je to ale podmienkou). Pred každou terapiou prosím zoberte dieťatko na WC a zabezpečte uspokojenie jeho základných potrieb (aby bolo napapané, vyspaté,…). Do herne si so sebou môže vziať vodu. Ubezpečte dieťa, že naňho budete čakať v čakárni, pokým sa bude hrať v herni.

PO TERAPII...

Vyhýbajte sa otázkam: No ako bolo v herni? Bolo tam dobre? Poslúchal/a si? A podobne. Povedzte len: “Ahoj. Vidím, že si už skončil/a a môžeme ísť spolu domov (alebo kamkoľvek máte ešte naplánované).” Vyhnite sa tiež prosím akýmkoľvek otázkam na mňa. Som Vám k dispozícii na telefóne, alebo osobnom stretnutí. Ak sa dieťa rozhodne samé od seba o zážitku z herne rozprávať, samozrejme, pozorne ho počúvajte, ale skôr tak aby ono viedlo rozhovor. Niekedy si možno zoberie dieťa domov obrázok, alebo niečo, čo vytvorilo. Namiesto chválenia obrázku skúste len jednoducho popísať čo na obrázku vidíte. Napríklad: “Mhm, vidím, že si dnes pri kreslení (maľovaní) použil/a veľa rôznych farieb.“ Alebo len pomenujte aké farby vidíte: „Vidím, že si si dnes vybral/a hnedú, zelenú a veľa modrej farby tu navrchu obrázku…”, alebo: „ Vidím, že si sa dnes rozhodla nakresliť 3 ľudí, domček na ktorom vidím…”

Často kladené otázky

Ako sa prihlásiť na konzultáciu/ poradenstvo/ terapiu?

Na konzultáciu/ poradenstvo/ terapiu sa môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu na info@hravapsychologia.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 944 120 690.
Radi Vám pomôžeme!

Kde konzultácie/ poradenstvo/ terapie prebiehajú?

Všetky konzultácie/ poradenstvo/ terapie prebiehajú v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti na adrese:
Rebarborová 1/B, 821 07 Bratislava (areál Harley-Davidson)

V prípade potreby môžu stretnutia prebiehať aj online. Platformu si spoločne dohodneme. 

Ako prebieha prvé stretnutie?
Ak ste ešte nenavštívili psychológa, ponúkam Vám stručný popis toho, čo by ste mohli očakávať.
Po prvotnom kontakte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonátu si s klientmi dohadujeme úvodné stretnutie bez prítomnosti dieťaťa, ktorému chceme pomôcť. Na tomto úvodnom termíne môžu byť prítomní obaja rodičia, alebo len jeden z rodičov (ideálne mamina). Pred prvým stretnutím zároveň zasielame úvodný anamnestický dotazník, ktorý si klienti môžu vyplniť podľa časových možností i doma, aby sme sa na osobnom stretnutí mohli dostať čo najviac k podstate a nestrácať ním už čas.

Počas tohto stretnutia ma bude zaujímať s čím prichádzate, čo Vám robí problém, s čím by ste potrebovali pomôcť, alebo čo by ste potrebovali zmeniť. Budem sa Vás pýtať na skutočnosti, ktoré mi pomôžu lepšie chápať Vašu situáciu. Zároveň však budem plne rešpektovať a akceptovať hranicu Vašej otvorenosti.

Na záver úvodného stretnutia s rodičmi/rodičom si zároveň dohadujeme termín diagnostickej nahrávky (ktorý je zahrnutý v cene úvodného stretnutia) u mňa v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti (herni), na ktorej bude prítomný len jeden rodič (ideálne mamina) s dieťaťom, ktorému chceme pomôcť. Terapeut v miestnosti vtedy nie je. Toto stretnutie je audio-vizuálne nahrávané a jeho cieľom je zachytiť, či vidieť dieťa a jeho interakciu s rodičom v relatívne prirodzených podmienkach. Rodič k tomuto stretnutiu dostane 4 nenáročné inštrukcie.

Až na základe analýzy tejto nahrávky sa rozhodujeme, aký prístup je ideálnym, čo si spolu prechádzame na podiagnostickom stretnutí, kde zároveň vysvetľujeme všetky podrobnosti, postup práce a samozrejme čokoľvek ďalšie sa rodič bude potrebovať spýtať.

Kontakt

Mgr. Michaela Basandová

TELEFÓN:
+
421 944 120 690
E-MAIL:
info@hravapsychologia.sk